0 پیتزا بادمجان و ریحان
پیتزا بادمجان و ریحان
محصولات آماده روز
قیمت از 69,000 تومان
پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات
محصولات آماده روز
قیمت از 69,000 تومان
پیتزا مارگاریتا
پیتزا مارگاریتا
محصولات آماده روز
قیمت از 69,000 تومان
پیتزا قارچ و اسفناج
پیتزا قارچ و اسفناج
محصولات آماده روز
قیمت از 69,000 تومان
پیتزا پنیر
پیتزا پنیر
محصولات آماده روز
قیمت از 44,000 تومان
خمیر پیتزا
خمیر پیتزا
محصولات آماده روز
قیمت از 12,500 تومان