0 شاخک شکلاتی
شاخک شکلاتی
محصولات آماده روز
قیمت از 9,000 تومان
شاخک وانیلی
شاخک وانیلی
محصولات آماده روز
قیمت از 9,000 تومان
کراسان توت فرنگی (بسته دو عددی)
کراسان توت فرنگی (بسته دو عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 24,000 تومان
پک کروسان شور (بسته چهار عددی)
پک کروسان شور (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 36,000 تومان
پک کروسان شیرین (بسته چهار عددی)
پک کروسان شیرین (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 48,000 تومان
پک کروسان میکس (بسته چهار عددی)
پک کروسان میکس (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 42,000 تومان
پک کروسان ساده (بسته چهار عددی)
پک کروسان ساده (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 28,000 تومان
کراسان شکلاتی (بسته دو عددی)
کراسان شکلاتی (بسته دو عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 24,000 تومان
کراسان ساده (بسته دو عددی)
کراسان ساده (بسته دو عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 14,000 تومان
کراسان پنیر ریحون (بسته دو عددی)
کراسان پنیر ریحون (بسته دو عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 18,000 تومان