0 شاخک شکلاتی
شاخک شکلاتی
محصولات آماده روز
قیمت از 11,000 تومان
شاخک وانیلی
شاخک وانیلی
محصولات آماده روز
قیمت از 11,000 تومان
پک کروسان شور (بسته چهار عددی)
پک کروسان شور (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 48,000 تومان
پک کروسان شیرین (بسته چهار عددی)
پک کروسان شیرین (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 60,000 تومان
پک کروسان ساده (بسته چهار عددی)
پک کروسان ساده (بسته چهار عددی)
محصولات آماده روز
قیمت از 40,000 تومان
کراسان شکلاتی
کراسان شکلاتی
محصولات آماده روز
قیمت از 15,000 تومان
کراسان ساده
کراسان ساده
محصولات آماده روز
قیمت از 10,000 تومان
کراسان پنیر ریحون
کراسان پنیر ریحون
محصولات آماده روز
قیمت از 12,000 تومان
کراسان پنیر گردو ‌
کراسان پنیر گردو ‌
محصولات آماده روز
قیمت از 12,000 تومان
فوکاچا اسفناج
فوکاچا اسفناج
محصولات آماده روز
قیمت از 22,000 تومان